Banenverlies en uitbesteden van productie: Van Hool als symbool voor achteruitgang van onze maakindustrie


Grote industrieën zijn belangrijk voor ons economisch weefsel, want ze zijn belangrijk voor toeleveringsbedrijven eromheen en voor dienstenbedrijven. Denk maar aan IT-bedrijven, schoonmaakbedrijven, transportbedrijven of beveiligingsbedrijven. Als een grote fabriek sluit, heeft dat gevolgen voor een hele reeks bedrijven eromheen.

De industrie wordt ook beschouwd als motor voor innovatie. Daar blijken we het vrij goed te doen. Op het vlak van biotech en chemie bijvoorbeeld staan we sterk. In 2021 ging 3,65 procent van het bbp in Vlaanderen naar onderzoek en innovatie, waarmee we in de Europese Unie aan de top staan. Dat goede cijfer is wel vooral aan de bedrijven zelf te danken, want de Vlaamse overheid blijkt hier wat te dralen. 

Dat ook onze export goed vaart bij een goed draaiende industrie hoeft geen betoog. De belangrijkste exportproducten van ons land zijn farmaceutische en chemische producten. Source link

Leave a Comment