‘Chinees groeiverhaal van Ageas blijft overeind’


Ondanks alle zorgen over de sputterende economie blijft Ageas-topman Hans De Cuyper ervan overtuigd dat China nog lang een groeimarkt blijft voor de Belgische verzekeraar. ‘De vastgoedcrisis in het land stuurt net meer Chinezen naar onze levensverzekeringen.’

Beleggers maakten zich de voorbije maanden zorgen dat de sputterende Chinese groeimotor Ageas parten zou spelen. De verzekeraar is in ons land vooral bekend als de moeder van de marktleider AG Insurance, maar haalt ruim de helft van zijn winst in Azië. En dan vooral in China, waar Ageas actief is via een joint venture met de verzekeringsgroep Taiping.


Ageas gunt aandeelhouders interim-dividend

Ageas stelt zijn aandeelhouders net als vorig jaar een interim-dividend van bruto 1,5 euro per aandeel in het vooruitzicht. CEO Hans De Cuyper geeft mee dat de verzekeraar vanaf nu elk jaar een interim-dividend zal uitkeren.

‘Normaal gezien zal dat telkens een vast bedrag van bruto 1,5 euro per aandeel zijn,’ zegt de Ageas-topman. De Cuyper waarschuwt wel dat dat brutodividend niets zegt over hoe groot de uiteindelijke coupon over het hele boekjaar zal zijn.

Maar het halfjaarrapport dat Ageas woensdagochtend publiceerde, leert dat de Chinese economische besognes voorlopig niet doorwegen op de verzekeraar. Ageas verkocht in de eerste zes maanden van het jaar 45 procent meer nieuwe levensverzekeringscontracten in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar en ook de verkoop van schadepolissen ging de hoogte in.

Die forse stijging komt deels omdat de Chinese markt begin vorig jaar nog op slot zat door de strenge coronamaatregelen van de overheid. Ageas-topman Hans De Cuyper is er vast van overtuigd dat de Chinese groeimotor ook de komende maanden volop zal blijven draaien. Zowel de middenklasse als de meer welgestelde Chinezen blijven volop in levensverzekeringen beleggen, stelt De Cuyper vast.

‘Nu de overheid meer maatregelen neemt om de lokale consumptie aan te zwengelen, merken we dat mensen hun spaarquote stabiel willen houden of willen optrekken. Vroeger keken ze daarvoor naar vastgoed, maar door de crisis in die branche wordt naar alternatieven gekeken en komen ze in ons segment terecht.’

De Chinese spaardrift wordt volgens De Cuyper nog groter door de steeds snellere veroudering van de bevolking. ‘Een van de naweeën van de eenkindpolitiek.’ De topman blikt vooruit: ‘We verwachten dan ook dat onze sector sterker zal groeien dan de Chinese economie in haar geheel.’

Staatsbons

Terwijl de interesse voor levensverzekeringen groot bleef in China, stelde Ageas in Europa het omgekeerde vast. Door de stijgende rente gaan klanten steeds meer op zoek naar alternatieve spaarformules. ‘Het succes van de staatsbon heeft dat de voorbije dagen nog eens in de verf gezet, ook al is dat product geen rechtstreekse concurrent voor onze levensverzekeringen’, zegt De Cuyper.

‘Maar je ziet wel dat banken door de hoge rente weer nadrukkelijker spaarproducten promoten, terwijl ze voordien zwaar hadden ingezet op beleggingsproducten waarop ze commissies verdienden.’ Die trend kan de verkoop van tak 21- en tak 23-levensverzekeringen drukken. Al zal dat volgens De Cuyper allicht een tijdelijk fenomeen zijn.


Door de hoge rente promoten banken nadrukkelijker spaarproducten, terwijl ze voordien zwaar inzetten op beleggingsproducten waarop ze commissies verdienden.

Ageas’ Europese schadetak zag de inkomsten aandikken in alle segmenten. Er hebben zich geen grote stormen voorgedaan in de Europese landen waar de verzekeraar actief is, een meevaller.

Ageas boekte over de eerste zes maanden van het jaar een operationele nettowinst van 599 miljoen euro en deed daarmee beter dan analisten hadden verwacht. Vergelijken met de cijfers van vorig jaar is moeilijk. Ageas rapporteert zijn halfjaarresultaten namelijk voor het eerst onder de nieuwe IFRS 17-boekhoudnormen die voor de verzekeringssector werden ingevoerd.

Nu die omzetting naar de nieuwe boekhoudregels is afgerond, waagt Ageas zich aan vooruitzichten voor heel 2023. De groep denkt dit jaar te kunnen afsluiten met een netto operationeel resultaat tussen 1,1 en 1,2 miljard euro. Dat is nagenoeg evenveel als de 1,1 miljard euro die de verzekeraar vorig jaar boekte onder de nieuwe boekhoudnormen.

‘Als de weersomstandigheden blijven zoals ze de voorbije maanden waren, ligt de ambitie wel op 1,2 miljard euro,’ zegt De Cuyper nog. ‘Maar met deze vooruitzichten hebben we de doelstellingen van ons strategisch plan al een jaar vroeger gehaald dan voorzien.’Source link

Leave a Comment