Faroek van VTM verliest zaak tegen Pol Deltour


Özgünes pikte dit niet en diende een klacht in bij de RvdJ.

Faroek Özgünes (Ankara,Turkije) 28 november 1963, is een Belgische televisiepresentator en journalist bij de Belgische commerciële televisiezender VTM.

De RvdJ: “De betwiste publicatie (van Deltour) is geen feitelijke berichtgeving, maar een opiniestuk, waarin Deltour zijn standpunt geeft over de aanpak van Özgünes. In het stuk worden geen nieuwe feitelijke elementen uitgebracht die de eer en goede naam van Özgünes betreffen en die niet al eerder waren gepubliceerd, onder meer in Knack, waar ook het opiniestuk is verschenen. In deze context was wederhoor, zoals omschreven in artikel 20 en de bijhorende richtlijn van de Code, niet nodig.”

De klacht van de VTM-journalist werd dus verworpen.

 

foto wikipedia

 Source link

Leave a Comment