Het onkruid dat overal opduikt en waar geen remedie tegen bestaat: “We zullen ermee moeten leren leven”


In bermen, op braakliggende terreinen, tussen de stoeptegels: overal waar je kijkt, zie je de Canadese fijnstraal. Heeft deze uitheemse soort onze bodem stormenderhand overgenomen, of lijkt dat alleen maar zo? “We zullen ermee moeten leren leven”, zegt Natuurpunt.Source link

Leave a Comment