Laatste week om aan te melden voor het PFAS-bloedonderzoek


De bloedafnames kaderen in het grootschalig PFAS-bloedonderzoek waarbij personen die in een straal van 5 km rondom de 3M-site wonen, gratis hun bloed kunnen laten analyseren op de aanwezigheid van PFAS. Omwonenden kunnen zich nog aanmelden tot en met 29 februari 2024 via de website van het bloedonderzoek. Ze ontvangen dan een uitnodiging waarna ze een afspraak kunnen maken in een van de bloedafnamecentra.

Verder verloop bloedafnames

Al meer dan 13.500 mensen hebben zich aangemeld en al een paar duizend inwoners hebben hun persoonlijk resultaat ontvangen. De eerste groepsresultaten worden verwacht tegen het voorjaar van 2025, nadat alle bloedafnames zijn afgerond en alle resultaten statistisch-wetenschappelijk geïnterpreteerd zijn. Hoe lang de bloedafnames nog lopen, is afhankelijk van hoeveel mensen zich komende week nog inschrijven.

Op zoek naar moeder-kind koppels

Voor de moeder-kind studie, die deel uitmaakt van het bloedonderzoek, zijn de onderzoekers nog altijd op zoek naar zoveel mogelijk moeder-kindkoppels. Binnen deze studie worden de PFAS-waarden van kinderen jonger dan 12 jaar en hun biologische moeder met elkaar vergeleken om te onderzoeken of er verbanden bestaan tussen de twee, en welke factoren hier een rol in spelen. Hoe meer moeder-kindkoppels, hoe beter de verbanden onderzocht kunnen worden. Bij kinderen jonger dan 12 jaar gebeurt de bloedafname met een minder ingrijpende vingerprik.Source link

Leave a Comment