Nieuwe Europese witwasautoriteit gaat vanuit Frankfurt werken · Accountancy Vanmorgen


De vertegenwoordigers van de Europese Raad en het Europees Parlement hebben donderdag een akkoord bereikt over de locatie van de toekomstige Europese autoriteit voor de bestrijding van witwassen en de financiering van terrorisme (AMLA). Frankfurt zal de nieuwe autoriteit van de EU huisvesten, die de bevoegdheid krijgt om sancties en maatregelen op te leggen.

Hervorming Europees anti-witwasraamwerk

AMLA gaat medio 2025 van start en zal meer dan 400 personeelsleden hebben. De nieuwe autoriteit vormt het middelpunt van de hervorming van het anti-witwasraamwerk van de EU. AMLA zal directe en indirecte toezichtsbevoegdheden hebben over verplichte entiteiten en de bevoegdheid hebben om sancties en maatregelen op te leggen.

Selectie

Besprekingen om overeenstemming te bereiken over een selectieprocedure voor de locatie van de zetel van AMLA vonden plaats tussen het Europees Parlement, de Europese Raad en de Europese Commissie. Negen lidstaten dienden aanvragen in om AMLA te huisvesten: België (Brussel), Duitsland (Frankfurt), Ierland (Dublin), Spanje (Madrid), Frankrijk (Parijs), Italië (Rome), Letland (Riga), Litouwen (Vilnius) en Oostenrijk (Wenen). De Europese Commissie kreeg de taak om de geschiktheid van de kandidaturen te beoordelen.

Achtergrond AMLA

Op 20 juli 2021 heeft de Europese Commissie een pakket van wetgevingsvoorstellen gepresenteerd om de regels van de EU inzake de bestrijding van witwassen en de financiering van terrorisme (AML/CFT) te versterken. Dit pakket omvat een verordening tot oprichting van een nieuwe EU-autoriteit voor de bestrijding van witwassen. De Raad en het Parlement bereikten op 13 december 2023 een voorlopig akkoord over de AMLA-verordening.

De nieuwe antiwitwasautoriteit gaat toezien op de strijd die EU-landen voeren tegen witwassen, de financiering van terrorisme en het ontduiken van financiële sancties zoals die bijvoorbeeld Rusland zijn opgelegd. Van de bestrijding daarvan maakt niet iedere lidstaat evenveel werk. De dienst kan bijvoorbeeld nalatige banken zo nodig strafmaatregelen opleggen. 

“Fraudeurs, oligarchen en andere criminelen die niet stoppen aan de grens kunnen zich niet langer verschuilen”, zegt PvdA’er Paul Tang, die namens het Europees Parlement over de AMLA onderhandelde. Verdachte transacties zijn goed voor zo’n 1,5 procent van het bruto binnenlands product van de EU (ruim 130 miljard euro), schat de Europese Commissie.Source link

Leave a Comment