Parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V) in opspraak na Pano-uitzending, deontologische commissie komt bijeen


Liesbeth Homans, voorzitter van het Vlaams Parlement, wil de deontologische commissie van het Vlaams Parlement ‘zo snel mogelijk samenroepen’. De parlementsvoorzitter heeft namelijk verschillende klachten ontvangen naar aanleiding van de rol van Vlaams volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne (CD&V) in de Pano-uitzending over de overstromingen in de Denderstreek.

De klachten – ingediend door burgers –  hebben betrekking op artikel 5 van de deontologische code voor Vlaamse volksvertegenwoordigers. Dat artikel bepaalt dat volksvertegenwoordigers ‘voorrang geven aan het algemeen belang boven het particularistische belangen’ en dat zij ‘elke vorm van belangenvermenging vermijden’. 

In de bewuste Pano-uitzending wordt gesteld dat Bothuyne tussenbeide zou zijn gekomen in een vergunningsdossier van een projectontwikkelaar waarbij hij zelf betrokken is.  Bothuyene zou rechtstreeks contact hebben genomen met de toenmalige secretaris-generaal van Departement Omgeving om tussen te komen in een bouwdossier van een projectontwikkelaar om een beroep van de Vlaamse overheid in te trekken. Het zou gaan om een aanvraag die een negatieve watertoets zou bevatten.

Eerder op de dag had Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) aan parlementsvoorzitter Homans al gevraagd om de parlementsleden te wijzen op de deontologische code en het voorkomen van belangenvermenging en misbruik van hun positie.

(Lees verder onder de preview)

‘Onwaardig’

Oppositiepartij Vooruit heeft ook gevraagd om de deontolotische commissie samen te roepen. ‘Er zijn regels in dit parlement: parlementsleden mogen hun mandaat niet misbruiken om daar persoonlijk voordeel uit te halen, dat is toch niet meer dan logisch? Dus als wij dan horen welke demarches mijnheer Bothuyne zou genomen hebben om de regels te omzeilen in een vergunningsdossier waar hij zelf rechtstreeks betrokken partij is, stellen wij ons als fractie héle grote vragen’, zegt fractieleider Hannelore Goeman. ‘Het is aan het parlement om dit verder te onderzoeken. En indien er fouten zijn gemaakt, welke consequenties dat moet hebben’.

Ook bij Groen is er forse kritiek. Groen-fractieleider Mieke Schauvliege is ‘verbaasd en teleurgesteld’ en noemt het gedrag van Bothuyne ‘een parlementslid onwaardig’. ‘Bothuyne misbruikte zijn positie als parlementslid om ongeoorloofd druk uit te oefenen op de administraties om zelf te mogen bouwen op zijn bouwgrond gelegen in watergevoelig gebied’, stelt Schauvliege.

Groen verwijst ook naar het feit dat Bothuyne als lid van de meerderheid de schadevergoeding voor eigenaars goedkeurde. ‘Stel dat hij zijn percelen waarop hij niet mag bouwen, nu ook nog kan laten aanduiden als open ruimte, kan hij zelf een beroep doen op die schadevergoeding. Zo doet hij aan dubbele zelfbediening: lobbyen bij ambtenaren om uitzonderingen voor zichzelf te bekomen én wetten maken waarmee hij zichzelf compenseert als het toch nog misgaat. Schaamteloos’, meent Schauvliege.

Bothuyne zelf heeft in een bericht op Facebook gereageerd op de hele heisa. Hij verwijt de makers van Pano ‘tendentieuze berichtgeving’ en ‘foute insinuaties’. Zo liggen de betrokken loten volgens hem helemaal niet in overstromingsgevoelig gebied en heeft hij met de betrokken ambtenaar van het departement Omgeving enkel gesproken over de procedure, niet over het dossier zelf.Source link

Leave a Comment