Roger Vangheluwe verliest bisschop- en priestertitel: paus ontneemt zijn ‘klerikale status’


Nadat er de afgelopen maanden “ernstige nieuwe elementen met betrekking tot de zaak van Vangheluwe” werden gemeld, besloot de nuntiatuur begin maart het voorstel om hem te ontslaan uit de klerikale staat over te maken aan het Vaticaan. Op 11 maart willigde paus Franciscus het verzoek in en beval hij dat de voorgestelde straf zou worden opgelegd. 

Gisteren werd Vangheluwe zelf op de hoogte gebracht van de maatregel. Hij vroeg om te mogen verblijven in een bezinningsoord om er te bidden en boete te doen, zonder verder contact met de buitenwereld. 

Roger Vangheluwe kan door zijn laïcisering voortaan in principe gaan waar hij wil, zo meldt de Bisschoppenconferentie van België. Met de Franse abdij waar hij momenteel verblijft, is afgesproken dat hij er verder in afzondering kan verblijven.

De paus drukte daarnaast “zijn nabijheid uit met de slachtoffers van misbruik”. De nuntius laat weten dat de paus zich blijft inzetten “om deze plaag in de Kerk uit te roeien”.Source link

Leave a Comment