Vergeet je huurpremie niet aan te vragen


Bijna de helft van de mensen die recht hebben op een huurpremie vraagt die niet aan.

De huursubsidie is er voor mensen met een bescheiden inkomen die verhuizen naar een geschikte of aangepaste woning of naar een woning van een sociaal verhuurkantoor. De huurpremie is een premie voor wie minstens vier jaar op de wachtlijst staat voor een sociale woning. 

Uit onderzoek dat de Vlaamse minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) liet uitvoeren, blijkt echter dat veel mensen die premie en subsidie niet opnemen. ‘Voor de huursubsidie is dat niet exact te becijferen, maar voor de huurpremie gaat het over 46 procent van de mensen die potentieel in aanmerking komen’, zegt Diependaele. ‘Mensen vullen het formulier niet in omdat ze denken niet in aanmerking te komen, angst hebben voor een stigma of omdat ze het complexe administratie vinden.’

177,24

euro per maand

De huurpremie kwam vorig jaar 22.503 gezinnen ten goede, gemiddeld voor 177,24 euro per maand.

Dat laatste wil de minister nu verhelpen. Wie een huursubsidie aanvraagt, moet zich niet langer verplicht inschrijven voor een sociale huurwoning. En wie een huurpremie krijgt, moet niet langer bewijzen dat hij in een conforme woning verblijft. In de wijziging die nu in voege treedt, wordt onmiddellijk verondersteld dat de huurder in een conforme woning woont. 

In 2022 ontvingen 24.790 gezinnen een huursubsidie voor een gemiddeld bedrag van 190,30 euro per maand, zegt Diependaele. De huurpremie kwam 22.503 gezinnen ten goede, gemiddeld voor 177,24 euro per maand. Vorig jaar werden volgens Statistiek Vlaanderen 4.174 aanvragen voor een huursubsidie en 5.513 aanvragen voor een huurpremie goedgekeurd. Source link

Leave a Comment