VRT-CEO Frederik Delaplace na heisa rond Bart De Pauw-docu: “We hebben een inschattingsfout gemaakt”


“We hebben vorige week beslist om de lineaire uitzending van ‘Het proces dat niemand wou’ uit te stellen omdat we dachten dat we daarmee een klimaat creëerden dat het mogelijk maakte om toenadering tussen die partijen te organiseren. Dat is achteraf gebleken een inschattingsfout geweest want we hebben exact het omgekeerde geoogst van wat we beoogden”, zegt Delaplace.

“Het is ons ondertussen ook duidelijk dat met het wel uitzenden van de reeks, we dat serene klimaat kunnen gaan creëren. Laat me duidelijk zijn, VRT staat aan de kant van de slachtoffers van machtsmisbruik en grensoverschrijdend gedrag, vandaag en morgen. We gaan daar niks aan veranderen”, benadrukt hij nog.

Verder konden er geen extra vragen gesteld worden aan Delaplace.Source link

Leave a Comment