Zaak tegen YouTuber Acid uitgesteld: “Een zwaardere straf dan de Reuzegommers zelf, dat zou uniek zijn”


De bal ging aan het rollen toen de bekende YouTuber een video publiceerde over het proces rond de dood van Sanda Dia tijdens een doop van studentenclub Reuzegom. Acid noemde meerdere Reuzegommers bij naam, en deelde persoonlijke informatie over hen. YouTube haalde de video uiteindelijk offline.

In de video kwam ook een voormalig lid aan bod dat niet bij de fatale doop betrokken was. De jongeman moest in het dossier dan ook niet voor de rechtbank verschijnen. Zijn ouders werden in hun restaurant in Antwerpen plots geconfronteerd met valse reservaties en erg veel negatieve recensies.

Het West-Vlaamse parket besliste echter om geen onderzoek te starten naar de bewuste video, waarop de ex-Reuzegommer en zijn ouders Acid rechtstreeks dagvaardden. Daardoor moest Vandergunst zich voor de Brugse strafrechter verantwoorden voor onder andere belaging, privacy-inbreuken, elektronische overlast, en laster.

(Lees verder onder de foto.)

© Simon Mouton

Zaak uitgesteld

Zoals verwacht werden op de zitting enkel conclusietermijnen bepaald. Meester Walter Van Steenbrugge hekelde wel het feit dat er nog geen enkel stuk werd overgemaakt. Meester Wim De Colvenaer repliceerde daarop dat Van Steenbrugge zijn tussenkomst in het dossier pas recent meldde. Daarnaast vroeg de advocaat van de ex-Reuzegommer nog of het bewuste YouTube-filmpje op de zitting bekeken zou kunnen worden. De rechter stelde echter dat hij dat in principe niet zal doen. “We gaan er toch geen show van maken”, reageerde ook Van Steenbrugge op de vraag van zijn tegenstrever.

De komende maanden zullen de advocaten de kans krijgen om hun standpunten op papier te zetten. Het openbaar ministerie gaf op de inleidende zitting al aan dat het zelf geen initiatief zal nemen. De zaak zal op 18 januari om 10.30 uur gepleit worden.

(Lees verder onder de foto.)

© Simon Mouton

Acid: “Zou uniek zijn: een zwaardere straf dan de Reuzegommers zelf”

“Ik heb alle vertrouwen dat dit goed gaat eindigen”, reageerde Acid na de zitting. “Dat ik twee jaar cel riskeer? En 136.000 euro boete. Da’s veel,he? Maar ik denk niet dat ik in de gevangenis ga eindigen. Maar als dat wel zo is, dan is dat maar zo. Het zou uniek zijn: een zwaardere straf krijgen dan de Reuzegommers zelf.”

Ook Walter Van Steenbrugge, de advocaat van Acid, begreep niet waarom zijn cliënt voor de rechtbank moest verschijnen. “Het openbaar ministerie heeft zonet verklaard dat het geen enkel initiatief zal nemen – terecht overigens. Wat doen we hier dan eigenlijk? Als de burgerlijke partij schade meent te moeten claimen, dat ze dat dan voor een burgerlijke rechtbank doen. Wij staan hier wel voor de strafrechter, he. Mijn cliënt moet gaan zitten tussen een aantal mensen die verdacht worden van criminele feiten. Dat is du jamais vu, ik heb het in gans mijn carrière nog nooit meegemaakt.”

“Dit lijkt toch op een farce”, aldus nog Van Steenbrugge. “Waarom zoekt men de schijnwerpers van een correctionele procedure op? Het openbaar ministerie voert geen onderzoek. Er werden geen bewijsstukken ingediend. Dat is allemaal toch bijzonder merkwaardig, en zegt veel over de waarde van deze procedure. Wij worden meegesleurd in een geval van spektakel-justitie.”

Van Steenbrugge blijft er ook bij dat Acid niets te verwijten valt. “Bij mijn weten leven we in België nog altijd in een rechtsstaat, en moeten we het Europees Hof voor de Rechten van de Mens volgen. Wel, één van de meest fundamentele rechten is het recht op vrije meningsuiting. Mijn cliënt heeft gesproken via YouTube, en dat is zijn recht: je mag in een rechtsstaat nog altijd je mening uiten. Maar als ik de berichten lees die een aantal Reuzegommers onder elkaar hebben uitgewisseld , heb ik zo de indruk dat zij liever in een andere staat zouden leven, waar die fundamentele rechten niet gerespecteerd moeten worden. Dat is misschien wel de inzet van deze zaak.”

(Lees verder onder de foto.)

© Simon Mouton

Advocaat ex-Reuzegommer: “Zullen proces voeren waar dat moet: voor de rechtbank”

De ex-Reuzegommer die de rechtszaak aanspande, was niet aanwezig in de rechtbank. “Dat was zo afgesproken met mijn cliënt”, zegt zijn advocaat Wim De Colvenaer. “Dit was een inleidende zitting, waar enkel praktische zaken besproken werden. Wat hij verwacht van deze zaak? We zullen dit proces voeren op de enige plaats waar dat moet gebeuren: voor de rechtbank. Wij gaan geen polemiek voeren in de pers of op sociale media, maar zullen het debat op een serene manier proberen te voeren op de enige plaats die daartoe bestemd is: voor de rechtbank.”Source link

Leave a Comment